Polyform

Úvod - Produkty
Naše nabídka
DEFINITIVNÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ
 • Prodej definitivního svislého dopravního značení a zařízení
 • Výstavba a montáž dopravního značení a zařízení
 • Prodej a výstavba velkoplošného (lamelového) dopravního značení na nosných příhradových konstrukcích
 • Prodej a montáž portálových dopravních značek
 • Odstraňování původních dopravních značek
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 • Pokládka vodorovného dopravního značení, jednosložkové materiály (barvy vodou ředitelné)
 • Pokládka vodorovného dopravního značení, dvousložkové materiály (stříkané plasty za studena)
 • Pokládka vodorovného dopravního značení, stěrkový plast
 • Pokládka vodorovného dopravního značení, strukturální plast
 • Pokládka vodorovného dopravního značení, EUROTHERM (plast za tepla)
 • Pokládka provizorního vodorovného dopravního značení (samolepící folie)
 • Odstraňování původního vodorovného značení
PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ
 • Pronájem dopravního značení a zařízení
 • Pronájem výstražných signalizačních vozíků
 • Montáž a demontáž dopravního značení a zařízení na stavbách
 • Údržba a kompletní servis dopravního značení a zařízení na stavbách(pravidelné kontroly)včetně dobíjení akumulátorů světelné signalizace
OSTATNÍ SLUŽBY
 • Zpracování projektové dokumentace DIO (Dopravně inženýrské opatření pro stavby a objízdné trasy)
 • Projednání DIR (Dopravně inženýrské Rozhodnutí - povolení) Řezání živičných povrchů
 • Hloubení výkopu motorovým jamkovačem (do průměru 320mm) pro základové patky sloupků DZ, též pro výstavbu oplocení pozemků
 • Dodávka a montáž zpomalovacích prahů
 • Dodávka a montáž ochranného zařízení - plastové nebo betonové svodidlo (CITYBLOC)
 • Výstavba - vyznačování cykloturistických tras
 • Výroba a montáž informačních a reklamních tabulí
 • Dodávka a montáž informačních a naváděcích systémů
 • Prodej a montáž retroreflexního výstražného značení (typ 3M)
 • Dodávka a výstavba silničních svodidel
 • Bezpečnostní úprava povrchu silnice technologií ROCBINDA

RENOVACE UŽITKOVÝCH VOZIDEL

 • Provádění  vnitřních úprav ložné plochy užitkových vozidel,popřípadě úprava bočnic vozidla.  Cena je invididuální,dle požadavku zákazníka. Fotogalerie

     

 

  

 

Kontaktní formulář


Ukázky realizací